Privacyverklaring

Viajes Corazon s.l., gevestigd aan Calle Taburiente 6 38750 El Paso La Palma (Ten), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Calle Taburiente 6
38750 El Paso
La Palma (Ten)
922485718

S.Wenning is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Viajes Corazon s.l. Hij/zij is te bereiken via info@oceaanzicht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Viajes Corazon s.l. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Het eerste informatieve kontakt
Voor het informeren over de mogelijkheden vragen we om het e-mailadres.

Het maken van een boeking
Voor het maken van een boekinsgbevestiging vragen we om de volgende gegevens:
– Voornaam en achternaam
– Straatnaam en huisnummer:
– Postcode en plaatsnaam:
– E.mail
– Telefoonnummer
– Aantal personen

 • Aankomstdatum
  Vluchtnummer
  Aankomsttijd
  Vertrekdatum
  Vluchtnummer
  Vertrektijd
 • Paspoortnummer of ID kaart: niet verplicht om per e-mail te verstrekken.

Niet verplicht 
Boek je ook de huurauto via Viajes Corazon s.l. dan kun je gebruik maken van de volgende service: het huurkontrakt voor de auto en het aanmeldingsformulier van de Guardia Civil voor de verplichte registratie zijn bij aankomst al ingevuld met persoonlijke gegevens.

Om deze service voor je te verrichten, vragen we om voor aankomst per e-mail de volgende gegevens te sturen naar info ad oceaanzicht.nl: Naam,  paspoort nummer/ ID kaart, datum afgifte paspoort en afgegeven te. Nummer van het rijbewijs, afgegeven op de datum, en/ afgegeven in. Geboortedatum, te. Straat, nummer, postcode, woonplaats.

Het gaat hier om een service zonder enige verplichting. Deze gegevens kunnen ook bij aankomst op La Palma aan de autoverhuurder en de huiseigenaar worden verstrekt.

Bij het inchecken in het vakantiehuis worden de de gegevens gevraagd van het paspoort of ID kaart.  De eigenaar van het geboekte onderkomen is verplicht om deze gegevens door te geven aan de Guardia Civil.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oceaanzicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Viajes Corazon s.l. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– Het plaatsen van een review.

Geautomatiseerde besluitvorming
Viajes Corazon s.l. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Viajes Corazon s.l. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Viajes Corazon s.l. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Viajes Corazon s.l. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Viajes Corazon s.l. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Viajes Corazon s.l. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oceaanzicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Viajes Corazon s.l. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Viajes Corazon s.l. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oceaanzicht.nl

Terug naar de homepage van La Palma Oceaanzicht